AKÉ PROBLÉMY RIEŠI PERSONÁLNY AUDIT A PRE KOHO JE URČENÝ PERSONÁLNY AUDIT – INSIDE CHECK?

Kedy potrebujete personálny audit?

V momente, keď riešite otázku využitia potenciálu Vašich zamestnancov. Chcete identifikovať možnosti rozvoja u zamestnancov. Pokúšate sa identifikovať alebo eliminovať negatívne procesy, ktoré sa objavili vo Vašej spoločnosti. Potrebujete zanalyzovať aktuálny stav vo firemnej kultúre, komunikácii na všetkých úrovniach. Chcete si overiť úroveň a kompetentnosť riadiacich zamestnancov vo viacerých faktoroch.

Kto realizuje personálny audit?

Realizáciu personálneho auditu zveríte do rúk profesionálnych konzultantov s praktickými skúsenosťami v riadení menších, ale aj štrukturálne a hospodársky väčších spoločnostiach na domácom, prípadne zahraničnom trhu. Výhodou externého pohľadu na fungovanie Vašej firmy je objektívnosť v úsudku, bez ovplyvnenia internými záležitosťami spoločnosti.

Ako prebieha personálny audit?

Personálny audit začína na úrovni vrcholového manažmentu a pokračuje hlbšie do štruktúry spoločnosti. Konzultanti sa počas auditu sústreďujú predovšetkým na aktuálne fungovanie kultúry vo Vašej spoločnosti, kriticky hodnotia úroveň manažérskych kompetencií, odborných predpokladov jednotlivých manažérov a potenciál ich rozvoja. Identifikujú vnútorné problémy, konflikty v spoločnosti a aj ich príčiny. Výstupom auditu je návrh zmien v oblasti ľudských zdrojov, procesoch spoločnosti, resp. v iných dôležitých oblastiach.

Mám záujem o konzultáciu

HUMAN INSIDE s.r.o.

Jamnického 3, 841 05 Bratislava
+421 948 151 545
Rokov praxe
17
Realizovaných auditov
112
Auditovaných ľudí
814
Spokojných klientov
52

Čo o nás hovoria naši klienti

Dôvodom personálneho auditu bola stále sa zvyšujúca nespokojnosť zamestnancov zavŕšená odchodom väčšej skupiny.

Prínos z dlhodobého hľadiska je ťažké posúdiť, nakoľko sa zainteresované osoby po krátkom čase prestali správať podľa odporúčaní. Ak by som hodnotila toto krátke obdobie, kedy sme sa pokúšali dodržať navrhované pravidlá, môžem povedať, že atmosféra vo firme bola výrazne uvoľnenejšia a verím, že keby sme pokračovali mohli by sme dosiahnuť zásadné zmeny v spokojnosti zamestnancov.

Lenka Zmijová firma ContEx, spol. s r.o.

Naša firma nemala dostatočnú výkonnosť. Hľadal som chyby či už v myslení kolegov alebo u seba. Každá firma dnes potrebuje aby jej pracovný kolektív bol efektívny.

V spolupráci s Human Inside sme sa nasmerovali na hlbšie chápanie svojich povinností vyplývajúcich z našich pracovných pozícií bez personálnych zmien. Auditom som chcel zistiť, či personálne obsadenie je dobre nastavené, t.j. či v našej malej firme nemáme nejaké antagonizmy, ktoré bránia dostatočnému rozvoju a efektivite. Audit potvrdil, že nič také sa v kolektíve nenachádza.

Martin Babík majitel spoločnosti TMC Servis s.r.o.

Personálny audit sme sa rozhodli realizovať v situácii, keď bol náš tím oslabený a my sme hľadali spôsoby ako tú situáciu môžeme zvládnuť. Pomocou auditu sme:

  • objavili, v ktorých ľuďoch máme aké skryté zdroje
  • zistili, kde máme prekážky, ktoré potrebujeme ostrániť a dostali aj užitočné návrhy ako ich odstrániť
  • dostali otázky, ktoré nás prinútili zamyslieť sa nad našou situáciou inak ako predtým
  • začali sme sa aj seba navzájom potom pýtať tie správne otázky
  • si vyjasnili medzi sebou kompetencie aj očakávania
  • nakoniec celú situáciu aj vďaka tomuto procesu a zážitku zvládli!

Celému tímu Human Inside veľmi pekne ďakujem za ich empatiu, profesionalitu, cenné rady, trpezlivosť aj skvelý zmysel pre humor. Bolo mi cťou!

FEDERIKA HOMOLKOVÁ MANAGING DIRECTOR W PRESS A.S., VYDAVATEĽ ČASOPISU . TÝŽDEŇ

Pre personálny audit sme ra rozhodli v snahe získať objektívny náhľad nad oblasti, ktoré sme v spoločnosti riešili a boli kľúčové pre ďalšie smerovanie firmy a rozvoj našich zamestnancov. Zaujímali nás názory našich ľudí v oblasti zamestnaneckej spokojnosti v citlivých otázkach ako sú hodnotenie ich výkonnosti, vnímania prehodnocovania miezd ale aj vnímania firemnej kultúry ako takej. Cieľom bolo priniesť hodnotenie toho, akým spôsobom je spoločnosť riadená, ako vnímajú zamestnanci nielen komunikáciu v spoločnosti ale aj napĺňanie cieľov. Audit vnímame ako efektívny nástroj. Najmä pre jeho objektivitu a spôsob realizácie, ktorý umožňuje získavať cenné informácie tak aby ich zamestnanci mohli otvorene komunikovať. Očakávali sme konkrétne a cielené odporúčania pre rozvoj spoločnosti.

Prínos pre našu firmu boli práve očakávané veľmi konkrétne a praktické odporúčania na zlepšenia v oblasti rozvoja firmy a ľudí. Práve tým, že dané odporúčania boli kombináciou informácií získaných z vnútra firmy a rád od špecialistov v danej oblasti. Aplikujeme dané odporúčania v smere napĺňania firemných cieľov, efektivizácie obchodu ale aj špecifikácie odmeňovania a hodnotenia ľudí, tak aby nielen naši zamestnanci ale v konečnom dôsledku naši klienti boli spokojní.

Martin Drahoš Business Unit Manager firmy VNET, a.s.